Seminarie voor leerkrachten 2020 - De economische gevolgen van de coronaviruscrisis

Het 13e seminarie van de Nationale Bank voor leerkrachten economie van het secundair onderwijs had op 28 oktober 2020 moeten plaatsvinden met als thema 'Waarom zijn de rentetarieven zo laag en wat zijn de gevolgen?'. Dat was evenwel zonder rekening te houden met de coronacrisis, die het organiseren van events met een groot aantal deelnemers heel onzeker maakt.

Daarom hebben we besloten het seminarie uit te stellen tot maart 2021 en bekijken we de mogelijkheid om een fysiek event aan te vullen met een online webinar.

We kiezen er ook voor het onderwerp aan te passen aan de actualiteit en stellen volgend thema voor:

"De economische gevolgen van de coronaviruscrisis".

We zullen dit thema illustreren aan de hand van de voornaamste bevindingen uit het jaarverslag 2020 van de Nationale Bank van België (publicatie voorjaar 2021).

Het seminarie zal dieper ingaan op volgende aspecten van de coronacrisis in 2020:

  • impact op de economische activiteit en sectoren,
  • belang voor de openbare financiën en analyse van begrotingsreacties,
  • impact op de financiële sector en prudentiële beleidsreacties,
  • monetaire-beleidsreacties.

Deze vier componenten zullen behandeld worden vanuit Belgisch oogpunt en waar nodig aangevuld worden met een internationaal perspectief.

U mag hierover verdere informatie verwachten in de loop van de maand oktober en mag alvast de datum van 17 maart 2021 in uw agenda noteren!

Vanuit de Nationale Bank organiseren we de komende maanden nog meer webinars over verschillende onderwerpen, waarop u en uw leerlingen uiteraard meer dan welkom zijn. U vindt alle informatie over de webinars op onze website. Houd zeker ook uw mailbox in de gaten!

Tijdstip: 
Woensdag 17 maart 2021, 12:00
Organisatie: 
Nationale Bank van België
Plaats: 
Auditorium van de Nationale Bank van België, Warmoesberg 61, Brussel
E-mail: 
Toegangsprijs: 
gratis