Seminarie voor leerkrachten 2018 - De financiële crisis, 10 jaar later. Zijn er lessen uit getrokken?

11e seminarie voor leerkrachten

De financiële crisis, tien jaar later. Zijn er lessen uit getrokken?

Eind september 2008 zag de Belgische overheid, samen met die van de buurlanden, zich verplicht hulp te verlenen aan Fortis en vervolgens aan Dexia, twee van de belangrijkste financiële instellingen van het land – en zelfs van Europa. Daardoor werd het grote publiek zich gaandeweg bewust van het besmettingseffect op het Belgische financiële stelsel van de crisis die het jaar voordien in de Verenigde Staten was begonnen. Dat was echter nog maar het begin van een moeilijke periode voor de Europeanen en hun bestuurders. De crisis zou blijvend en ingrijpend haar stempel drukken op de economie en de geestesgesteldheid.

Waar staan we nu 10 jaar later? Wat is er werkelijk gebeurd tussen 2008 en vandaag? Hoe heeft de besmetting zoveel sectoren van de economie kunnen aantasten, en waarom had het eurogebied meer te lijden dan andere delen van de wereld ? Wat hebben de centrale banken en de autoriteiten in het algemeen gedaan?
En zijn er vandaag echt lessen getrokken uit wat zich toen heeft afgespeeld? Zijn we uit de impasse geraakt en eindelijk definitief gevrijwaard voor crisissen? Dat zijn gewettigde vragen die tot op heden – en met name op deze verjaardag – rijzen bij miljoenen Europeanen die wellicht nooit hun gemoedsrust hebben teruggevonden ...

Om al die vragen te beantwoorden – waaronder die over de toekomst – heeft de Nationale Bank dit jaar besloten haar elfde seminarie voor leerkrachten economie uit het secundair onderwijs te wijden aan 10 jaar financiële crisis en aan wat deze ons had kunnen leren. Na een drietal, zoals gewoonlijk veeleisende en grondig onderbouwde uiteenzettingen, eindigt dit elfde seminarie met een nieuwigheid: een panelgesprek tussen vooraanstaande figuren uit de instellingen belast met het voorkomen en beheersen van een eventuele crisis, die de toenmalige gebeurtenissen van nabij hebben meegemaakt. Ze zijn afkomstig uit de bankwereld (Febelfin), de voormalige Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, de Thesaurie en de Nationale Bank. Het panel zal worden geleid door Michaël Van Droogenbroeck, economisch journalist bij de VRT.

Na afloop van deze halve studiedag kunnen de leerkrachten die dat wensen, naast de traditionele cocktail in aanwezigheid van de sprekers, een rondleiding krijgen door het volledig vernieuwde museum van de Bank.

Een uitgebreid pedagogisch dossier wordt ter beschikking gesteld.

Presentaties

Met de steun van de onderwijsinspectie economie en de pedagogische begeleiding, en in samenwerking met de VLEW.

Tijdstip: 
Woensdag 10 oktober 2018, 13:00 - 16:30
Organisatie: 
Nationale Bank van België
Plaats: 
Auditorium van de Nationale Bank van België, Warmoesberg 61, Brussel
E-mail: 
Toegangsprijs: 
gratis