Seminarie leerkrachten 2021

De economische gevolgen van de coronaviruscrisis.

Impact op de economische activiteit en sectoren

Waarom de Covid19-pandemie heeft geleid tot de grootste naoorlogse recessie maar dat door veel mensen niet zo werd aangevoeld.

Reactie van het begrotingsbeleid en impact op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën

Een ongezien budgettaire impuls was nodig om de impact van de pandemie op de gezondheid en de economie op te vangen, maar hoe groot was de klap van COVID-19 voor de Belgische overheidsfinanciën? En kan de houdbaarheid ervan verzekerd worden?

Impact op de financiële sector en prudentiële beleidsreacties

Een robuuste en veerkrachtige financiële sector is in staat om de kredietverlening aan bedrijven en gezinnen tijdens een crisis op peil te houden, en kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan het economisch herstel. Een voorwaarde hiervoor is dat de financiële instellingen vooraf voldoende kapitaal- en liquiditeitsreserves hebben opgebouwd, en dat deze op het juiste moment worden vrijgegeven door de toezichthouders. Zo kunnen banken immers de verwachte toename in wanbetalingen opvangen en tegelijk hun belangrijke rol in de financiële bemiddeling blijven vervullen.

Monetairebeleidsreacties

Geconfronteerd met de COVID-19-crisis, herstelden de monetairbeleidsmaatregelen van het Eurosysteem met succes de rust op de financiële markten, beperkten de fragmentatie en hielden de bancaire kredietverlening in stand. Ze moeten er ook voor zorgen dat soepele financieringsvoorwaarden worden behouden totdat een brede collectieve immuniteit is bereikt. In de presentatie zal ook de toekomst van het monetair beleid worden besproken, rekening houdend met het feit dat de COVID-19-crisis in haar kielzog een lage groei en omvangrijke schuldenlast zal achterlaten.

Deze vier componenten zullen behandeld worden vanuit Belgisch oogpunt en waar nodig aangevuld worden met een internationaal perspectief.

SCHEMA
13u00 Introductie
13u10 Impact op de economische activiteit en sectoren
13u50 Vragen + korte pauze
14u00 Reactie van het begrotingsbeleid en impact op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën
14u50 Vragen + korte pauze
15u00 Impact op de financiële sector en prudentiële beleidsreacties
15u40 Vragen + korte pauze
16u00 Monetairebeleidsreacties
16u40 Vragen
17u00 Einde

 

Sprekers

  • Peter Reusens
  • Stefan Van Parys
  • Alexandra Jespers
  • Evelien Vincent
  • Alexandre Francart

 

Rekening houdend met de gezondheidscrisis zal het seminarie in digitale vorm plaatsvinden. De presentaties zullen worden opgenomen en voor u beschikbaar gesteld op de website van de Bank. Elke interventie zal minder dan 45 minuten duren.

Tijdstip: 
Woensdag 17 maart 2021, 13:00 - 17:00
E-mail: 
Toegangsprijs: 
gratis maar verplicht