Seminarie leerkrachten 2017 - Het geld van de Belgen: een panoramische kijk

Hoeveel verdienen de Belgen en op welke manier? Hoeveel geven ze uit en waaraan? Zijn Belgen nog Europese spaarkampioenen? Wat is er aan veranderd? Welke impact had de loonmatiging op hun inkomen, hun consumptie en hun spaargedrag? Hoe speelt de demografische factor op het sparen? Hoe is de rijkdom der Belgen verdeeld onder de gezinnen? En hoe is die rijkdom samengesteld?

Via het Eurosysteem draagt de Nationale Bank bij aan de verdediging van de koopkracht van de euro. Maar hoe verdedigt ze het geld van de Belgen als regulator? Haar aanbevelingen voor hypothecaire kredieten leidden tot tandengeknars: “Wat wou ze zeggen en waarom?”

Voor de tiende editie van het jaarlijks seminarie voor economieleerkrachten koos de Nationale Bank een veelomvattend thema dat op heel wat manieren benaderd werd. Alle vraagstukken werden aangesneden en besproken door specialisten van de Nationale Bank uit verschillende vakgebieden. Een bevattelijke didactische oefening die interessant is voor u als leraar en als burger.

Tijdstip: 
Woensdag 11 oktober 2017, 13:00
Plaats: 
Auditorium van de Nationale Bank van België, Warmoesberg 61, Brussel
E-mail: 
Toegangsprijs: 
gratis