Effectenvereffenings- en betalingssystemen

Een van de statutaire taken van de Nationale Bank is het bevorderen van de efficiëntie en de deugdelijkheid van vereffenings- en betalingssystemen. Zij vertaalt deze doelstelling in een operationele betrokkenheid als systeembeheerder en voorzitter van verschillende betalingssystemen.

TARGET2, voluit Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system, is het RTGS-systeem dat door het Eurosysteem wordt aangeboden. Het wordt gebruikt voor de vereffening van centralebankoperaties, voor grote interbancaire transfers in euro en ook voor andere overschrijvingen in euro.

  • TARGET2 wordt gebruikt voor de vereffening van centralebankoperaties, voor grote interbancaire transfers in euro en ook voor andere overschrijvingen in euro.

  • De "Single Euro Payments Area" (SEPA) is een belangrijk Europees project dat tot doel heeft één Europese markt te creëren voor de betaaldiensten.

  • RECOUR, het rekeningen-courantstelsel van de Nationale Bank, wordt gebruikt voor de vereffening van de operaties op de rekeningen van de kredietinstellingen.

  • De thesaurietoepassing WIROW FIN' Markets geeft iedere gebruiker de mogelijkheid op een eenvoudige manier al zijn rekeningen-courant, kredieten en waarborgen te raadplegen.

  • De Nationale Bank beheert een effectenvereffeningsstelsel dat de veilige afhandeling verzekert van transacties in voornamelijk gedematerialiseerde effecten.

  • Euroclear Belgium zorgt voor de vereffening van de meeste beursoperaties. De vereffening gebeurt op Dedicated Cash Accounts aangehouden op de T2-Securities platform van het Eurosysteem.