ECB kondigt wijzigingen aan in het operationele raamwerk voor de implementatie van het monetair beleid

  • PERSBERICHT

ECB kondigt wijzigingen aan in het operationele raamwerk voor de implementatie van het monetair beleid

13 maart 2024

  • ECB rondt evaluatie af die in december 2022 begon
  • Raamwerk bepaalt hoe Raad van Bestuur korte geldmarktrente stuurt in lijn met zijn monetairbeleidsbeslissingen nu balans Eurosysteem zich normaliseert

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag een besluit genomen over wijzigingen in het operationele raamwerk voor de implementatie van het monetair beleid om ervoor te zorgen dat het raamwerk passend blijft nu de balans van het Eurosysteem zich normaliseert.

In december 2022 kondigde de Raad van Bestuur een evaluatie aan van het operationele raamwerk voor de sturing van de korte rente in het eurogebied. De beslissingen van vandaag stellen de belangrijkste beginselen en parameters vast voor de implementatie van het monetair beleid en het verschaffen van centralebankliquiditeit nu de overliquiditeit in het bankstelsel geleidelijk terugloopt, ook al blijft die de komende jaren nog aanzienlijk.

“Ik ben verheugd bekend te kunnen maken dat de Raad van Bestuur deze wijzigingen in zijn operationele raamwerk heeft goedgekeurd. De wijzigingen doen recht aan de significante veranderingen in het financiële stelsel en het monetair beleid in de afgelopen jaren,” aldus president Christine Lagarde. “Het raamwerk zal ervoor zorgen dat onze beleidsimplementatie in de toekomst doeltreffend, robuust, flexibel en efficiënt blijft nu onze balans zich normaliseert.”

Zie voor meer informatie de verklaring van de Raad van Bestuur.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Lena-Sophie Demuth, Tel. +49 162 2952316.