Cookies

Deze website wordt beheerd door de Nationale Bank van België (hierna “de NBB”).

De NBB gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer, tablet of smartphone van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website.

Cookies vergemakkelijken het bezoek van de websites van de NBB en helpen de NBB om gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en trends in het gebruik van onze websites te volgen. De NBB legt echter geen verband tussen de informatie die wordt bewaard door de cookies en de nominatieve gegevens betreffende de bezoekers van haar websites.

In zoverre er via cookies persoonsgegevens zouden worden verkregen, worden deze verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) en het privacybeleid van de NBB.

Op de websites van de NBB worden de volgende types cookies gebruikt:

  1. Noodzakelijke cookies: technisch essentiële cookies en functionele cookies
  2. Analytische cookies

Noodzakelijke cookies

Technisch essentiële cookies

Dit zijn cookies die om technische redenen noodzakelijk zijn voor het gebruik van de websites. Bijgevolg kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Deze cookies kan u niet weigeren als u op de website wil surfen. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welke taalkeuze er werd gemaakt, welke inhoud werd bekeken op de website of welk e-mailadres en wachtwoord werd ingevoerd bij aanmelding tijdens een eerder bezoek aan de websites. Onder deze cookies kunnen er zich ook cookies van derden bevinden. Het gaat daarbij voornamelijk om cookies die de bezoekers in staat stellen om de op onze website geïntegreerde video’s te bekijken.

Analytische cookies

De websites van de NBB maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google") om informatie omtrent de websitebezoeken te meten. Google Analytics maakt gebruik van cookies die informatie genereren over het aantal websitebezoekers, het aantal bezochte pagina’s, de activiteiten van de gebruikers op de websites en de terugkeerfrequentie van de bezoekers. De NBB heeft voor deze webanalyse-service een verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 van de AVG afgesloten met Google. De door de cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar Google, die de informatie opslaat, ook op servers in de Verenigde Staten. Vooraleer de gegevens op te slaan, anonimiseert Google deze door het laatste octet van uw IP-adres te schrappen. De opgeslagen gegevens mogen door Google niet worden gebruikt voor eigen doeleinden of advertentiedoeleinden. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de door Google Analytics aangemaakte cookie. Voor meer informatie over het gebruik van Google Analytics kan u het privacybeleid van Google en met name de manier waarop Google gegevens gebruikt van sites die haar diensten gebruiken, raadplegen. Voor het gebruik van de analytische cookies wordt voorafgaandelijk uw toestemming gevraagd. U kan dus weigeren dat deze cookies worden aangemaakt.

Analytische cookies accepteren Analytische cookies weigeren

U kan uw cookie-instellingen op elk moment veranderen (bijv. vragen om gewaarschuwd te worden wanneer er cookies worden verstuurd naar uw apparaat, of cookies weigeren) door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Merk wel op dat u in dat geval mogelijk niet in staat zal zijn zich te registreren op de websites van de NBB of andere functies te gebruiken waarvoor registratie of informatievergaring is vereist.

Contact

Indien u vragen heeft over het gebruik van cookies door de NBB kan u contact met ons opnemen:

  • via e-mail naar [email protected]; of
  • per brief naar Nationale Bank van België, Functionaris voor gegevensbescherming, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Lijst van de cookies

Afhankelijk van de webpagina die u bezoekt, kunnen de onderstaande cookies worden gebruikt.

Naam

Type en afkomst

Doel

Bewaartermijn

cookie-agreed

Noodzakelijke cookies - NBB

Registreert of u cookies aanvaardt.

100 dagen

language

Noodzakelijke cookies - NBB

Registreert uw taalkeuze voor de websiteweergave.

365 dagen

webform-<webform identifier>

Noodzakelijke cookies - NBB

Registreert het indienen van webformulieren en voorkomt spammen bij het indienen.

24 hours

SESS<session id>

Noodzakelijke cookies - NBB

Identificatie van de internetsessie.

Gedurende de internetsessie.

Drupal.<name>

Noodzakelijke cookies - NBB

Registratie van drupal-specifieke instellingen van gebruikers die ingelogd zijn op drupal.

365 dagen

has_js

Noodzakelijke cookies - NBB

Zorgt voor een correcte paginaweergave voor gebruikers zonder javascript.

Gedurende de internetsessie.

JSESSIONID

Noodzakelijke cookies – F5

Identificatie van de internetsessie.

Gedurende de internetsessie.

be.nbb.selected.language

Noodzakelijke cookies – F5

Registreert uw taalkeuze voor de websiteweergave.

1 week

Tsxxxxxxxx

Noodzakelijke cookies – F5

Ondertekening en beveiliging van de connecties met onze server.

Gedurende de internetsessie.

BIGipServer<pool_name>

Noodzakelijke cookies – F5

Bewaart het IP adres waarmee geconnecteerd werd met de applicatie van de Balanscentrale.

1 uur

_ga

Analytische cookies – Google Analytics

Registreert een unieke identificatiecode om statistische informatie te genereren over de manier waarop de bezoeker de site gebruikt.

24 maanden

_gid

Analytische cookies - Google Analytics

Registreert een unieke identificatiecode om statistische informatie te genereren over de manier waarop de bezoeker de site gebruikt.

24 uur

_gat

Analytische cookies - Google Analytics

Spam preventie. Beperkt het aantal verzoeken aan Google analytics.

1 minuut

uvc

Noodzakelijke cookies - AddtoAny

Laat de gebruiker toe een webpagina te delen op social media.

24 uur

_cfduid

Noodzakelijke cookies - Cloudfare

Identificeert individuele gebruikers achter een gedeeld IP adres en past beveiligingsinstellingen toe per individuele gebruiker.

365 dagen