Auteursrecht en gebruik van informatie

De Nationale Bank van België (hierna: de NBB) behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht op haar websites voor. Het auteursrecht strekt zich uit tot de teksten, foto's, opmaak, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen die op de websites voorkomen. De verspreiding, de reproductie en het gebruik van de inhoud van de websites worden geregeld door wat hierna volgt.

Bezoekers kunnen vrij gebruik maken van de direct van de websites verkregen informatie. Deze informatie mag verder verspreid of gereproduceerd worden, mits dit accuraat geschiedt en de NBB daarbij als bron wordt vermeld. De verspreiding, de reproductie en het gebruik van informatie verkregen van externe websites waarnaar de websites van de NBB verwijzen, worden geregeld door die websites. De verspreiding, de reproductie en het gebruik van bepaalde informatie, zoals statistieken, kunnen onderworpen zijn aan specifieke bepalingen.

Wanneer de op de websites van de NBB verkregen informatie wordt opgenomen in documenten of bestanden die tegen betaling aan derden worden aangeboden (ongeacht het medium), dient de natuurlijke of rechtspersoon die de informatie publiceert deze derden voorafgaand te informeren dat de informatie ook kosteloos kan worden geraadpleegd via de websites van de NBB.

De reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van documenten die de naam van de auteur(s) vermelden (zoals de Working Papers van de NBB, individuele bijdragen in de tijdschriften van de NBB of andere studies) in de vorm van een andere, gedrukte of elektronisch geproduceerde publicatie is uitsluitend toegestaan na de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de NBB.