Algemene disclaimer

De Nationale Bank van België (hierna: de NBB) verstrekt via haar websites informatie aan het publiek over haar werkzaamheden. De inhoud van de websites heeft een louter informatief karakter en mag niet beschouwd worden als een professioneel, financieel of juridisch advies. De NBB streeft ernaar deze informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven, zonder hiervoor evenwel een garantie te kunnen bieden. De inhoud van de websites kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige voorafgaande kennisgeving of mededeling.

De NBB streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten of storingen zo veel mogelijk te voorkomen. De NBB kan echter niet garanderen dat de website geen onderbrekingen, storingen of andere problemen zal kennen.

De NBB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op haar websites verstrekte informatie noch voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt of voor enig verlies dat daaruit zou kunnen voortvloeien.