Definitie

  • Toelichting (Jaarrekening)

    In de Toelichting worden verscheidene rubrieken uit de balans en de resultatenrekening cijfermatig gedetailleerd en grondiger toegelicht.