Definitie

  • XBRL (Extensible Business Reporting Language)

    XBRL is een sterk opkomende computertaal voor de elektronische uitwisseling en standaardisering van financiële rapportering via internet. De vzw XBRL België werd opgericht om het gebruik ervan in België te bevorderen.