Definitie

  • Grootboek

    Het geheel van de ingeschreven schuldeisers voor een bepaalde overheidslening. De Dienst van de Grootboeken maakt deel uit van de Administratie van de Thesaurie en beheert deze inschrijvingen op naam ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen. Hij staat tevens in voor de betaling van de rentetermijnen en voor de terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag.