Definitie

  • Borgstellingen

    Speciën, obligaties en kasbons van de EU die bij de Deposito- en Consignatiekas worden neergelegd in het kader van administratieve borgtochten of ingevolge sociale wetten.