Definitie

  • Verslag-Werner

    Het verslag-Werner (genoemd naar de premier van Luxemburg) bevatte in oktober 1970 een blauwdruk voor de stapsgewijze totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie.