Definitie

  • Verslag-Delors

    Het verslag-Delors, dat in april 1989 door een groep deskundigen met inbegrip van de presidenten van de nationale centrale banken werd ingediend, legde de fundamenten voor de euro vast en vatte de overgang naar de EMU op als een proces in drie fasen. De bepalingen van het Verdrag van Maastricht berusten in hoge mate op de ideeën uit dit verslag.