Definitie

  • Verdrag van Rome

    Het Verdrag van Rome, dat op 25 maart 1957 door zes landen werd ondertekend (België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië), had de instelling van een gemeenschappelijke markt en een Economische en Monetaire Unie ten doel.