Definitie

  • Raadplegingen in het kader van artikel IV

    Om toezicht te houden op het macro-economisch en wisselkoersbeleid van de lidstaten, houdt het IMF jaarlijkse bilaterale consultaties met individuele landen over het economische en monetaire beleid van hun land. Vervolgens geeft het IMF een oordeel en kan het aanbevelingen doen betreffende het beleid van het land. De aanbevelingen zijn echter niet bindend. Tweemaal per jaar wordt de mondiale economische situatie besproken in ‘The World Economic Outlook’.