Definitie

  • Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

    In Parijs gevestigde intergouvernementele organisatie van 30 landen die als doel heeft de duurzame groei, werkgelegenheid en levensstandaard van haar lidstaten te bevorderen en bij te dragen aan de ontwikkeling van economie en handel in de wereld.