Definitie

  • Internationaal Monetair Fonds (IMF)

    Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd in 1944 samen met de Wereldbank opgericht in Bretton Woods in de Verenigde Staten. Als één van deze zogenaamde Bretton Woods-instellingen streeft het IMF naar bevordering van internationale samenwerking op monetair gebied en het mogelijk maken van een evenwichtige groei van de internationale handel.