Definitie

  • Gutt-operatie

    Naoorlogse muntsaneringsoperatie o.l.v. minister van Financiën Camille Gutt, die als doel had de geldhoeveelheid in te krimpen en de prijzen te stabiliseren. Gelden werden uit omloop genomen en de bankdeposito’s, zicht- en termijnrekeningen werden geblokkeerd. De “tijdelijk onbeschikbare fondsen” werden in 1949 vrijgegeven, terwijl de “definitief geblokkeerde” bedragen vanaf de jaren vijftig in schijven werden teruggegeven.