Definitie

  • Financial Stability Forum

    Het Financial Stability Forum werd in april 1999 opgericht om de internationale samenwerking en coördinatie te versterken bij de controle van de financiële markten. Het forum telt 42 leden: naast de president, die op persoonlijke titel benoemd wordt, drie vertegenwoordigers van elk land van de G7 (het ministerie van Financiën, de centrale bank en de belangrijkste toezichthoudende autoriteit), een vertegenwoordiger van de centrale banken van Australië, Nederland, Hongkong en Singapore, twee vertegenwoordigers van het IMF en twee van de Wereldbank, een vertegenwoordiger van de OESO en een van de BIB, twee vertegenwoordigers van elk van de volgende instellingen: het Bazels Comité voor het bankentoezicht, de Internationale organisatie van effectentoezichthouders (OISCO), de Internationale vereniging van verzekeringstoezichthouders (IAIS) en een vertegenwoordiger van het International Accounting Standards Committee (IASC) en een vertegenwoordiger van elk van de twee expertencomités van de centrale banken, namelijk het Committee on the Global Financial System (CGFS) en het Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS).