Definitie

  • Commissariaat-generaal voor de euro

    Het commissariaat-generaal voor de euro werd in november 1996 opgericht in België om initiatieven van de publieke en private sector te coördineren en te stimuleren naar aanleiding van de overgang naar de Europese eenheidsmunt en om een zo vlot mogelijke overgang naar de euro te bewerkstelligen. Het commissariaat werd ondergebracht in de Nationale Bank van België, die het van personeelsleden voorzag en de werking ervan verzekerde. Het commissariaat-generaal voor de euro werd ontbonden vlak na de invoering van de chartale euro, in het voorjaar van 2002.