Definitie

  • Bretton Woods

    In 1944 werd in het vakantieplaatsje Bretton Woods in de Amerikaanse plaats New Hampshire de basis gelegd voor een internationaal monetair systeem. De financiële experten van de geallieerden kwamen er tijdens de tweede wereldoorlog samen om de financiële voorwaarden voor vrede voor te bereiden. Het nieuwe systeem had als doel om monetaire vergissingen te vermijden, een minder star systeem uit te werken dan de gouden standaard en de wisselkoersen te stabiliseren. Het nieuwe systeem was niet langer uitsluitend gebaseerd op goud, maar op de Amerikaanse dollar en goud. Het bleef bestaan tot het begin van de jaren zeventig, toen president Nixon besliste de dollar te laten zweven. Het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank zijn twee instituten die in het leven geroepen werden op de conferentie van Bretton Woods.