Definitie

  • Bimetallisme

    Dit muntstelsel, dat gebaseerd is op de twee metaalstandaarden goud en zilver, was bijna overal van kracht tot het midden van de 19de eeuw. De ontdekking van belangrijke goudmijnen (Californië in 1848, Australië in 1851) en van zilvermijnen in Nevada, heeft veel te sterke afwijkingen veroorzaakt in de evolutie van de waarde van die twee metalen. Dit verstoorde de werking van het systeem, dat geleidelijk werd verlaten.