Definitie

  • Bedrijfstak

    Een bedrijfstak is een groep ondernemingen met een gelijksoortige productie.