Definitie

  • Reservebasis

    De som van de balansposten (met name passiva) die de basis vormen voor de berekening van de reserveverplichtingen van een kredietinstelling.