Definitie

  • Prijsstabiliteit

    Het Eurosysteem heeft als voornaamste doelstelling de prijsstabiliteit te bewaren. De Raad van Bestuur van de ECB definieert prijsstabiliteit als een jaarlijkse stijging van de geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) voor het eurogebied met 2% op middellange termijn. In de vernieuwde monetaire strategie van de Europese Centrale Bank (ECB) is deze inflatiedoelstelling symmetrisch, wat wil zeggen dat zowel negatieve als positieve afwijkingen van deze doelstelling als onwenselijk worden beschouwd.