Definitie

  • Minimale inschrijvingsrente

    De laagste rentevoet waartegen de tegenpartijen mogen inschrijven op variabele-rentetenders voor de basis-herfinancieringstransacties. Dit is een van de belangrijkste ECB-rentetarieven die de monetaire-beleidskoers weerspiegelen.