Definitie

  • Marginale beleningsfaciliteit

    Een permanente faciliteit van het Eurosysteem die door tegenpartijen kan worden benut voor het verkrijgen, van een nationale centrale bank, van krediet tegen een tevoren vastgestelde rentevoet.