Definitie

  • Basis-herfinancieringstransactie

    Een wekelijks door het Eurosysteem uitgevoerde open-markttransactie.