Definitie

  • M2

    Het intermediaire monetaire aggregaat M2 omvat M1 en deposito´s met een opzegtermijn tot en met drie maanden (kortlopende spaardeposito´s) en bij de monetaire financiële instellingen (MFI's) en de centrale overheid aangehouden deposito´s met een vaste looptijd tot en met twee jaar (kortlopende termijndeposito's).