Definitie

  • Langerlopende herfinancieringstransactie

    Een door het Eurosysteem uitgevoerde open-markttransactie met een looptijd van gewoonlijk drie maanden.