Definitie

  • Rente

    Het bedrag dat een debiteur moet betalen aan een crediteur over een bepaalde tijdspanne in verhouding tot het bedrag van het kapitaal van de lening, de deposito of het schuldbewijs, doorgaans uitgedrukt in procenten per jaar.