Definitie

  • Directie (ECB)

    Een van de besluitvormende organen van de ECB. De Directie is samengesteld uit de president en de vicepresident van de ECB en vier andere leden die bij consensus door de staatshoofden en regeringsleiders van de eurolanden worden aangeduid.