Definitie

  • Eurosysteem

    Het Eurosysteem omvat de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van de landen die de euro hebben ingevoerd (zie ook eurogebied). Het Eurosysteem wordt bestuurd door de Raad van Bestuur en de Directie van de ECB. Het Eurosysteem is de monetaire autoriteit die alle beslissingen neemt voor de hele eurozone, waarna elke nationale centrale bank deze beslissingen in het eigen land moet toepassen.