Definitie

  • Depositofaciliteit

    Een permanente faciliteit van het Eurosysteem die door tegenpartijen kan worden benut om bij een nationale centrale bank kortlopende deposito’s te plaatsen tegen een van tevoren vastgestelde rentevoet.