Definitie

  • Schuldbewijzen

    Vertegenwoordigen een belofte van de emittent (d.w.z. de kredietnemer) om op een welbepaald tijdstip of welbepaalde tijdstippen in de toekomst een of meerdere betalingen aan de houder (de kredietverstrekker) te doen.