Definitie

  • Tegenpartij

    De andere partij bij een financiële transactie (bijvoorbeeld elke partij die een transactie aangaat met de centrale bank).