Definitie

  • Structurele transactie

    Een open-markttransactie uitgevoerd met het oog op een duurzame wijziging van de balansstructuur van het Eurosysteem.