Definitie

  • Reële rente

    Het rendementspercentage van een schuldvordering (bijvoorbeeld een obligatie) na aftrek van het verlies aan koopkracht dat ze door de inflatie heeft ondergaan.