Definitie

  • Primaire markt

    Markt waarop nieuwe emissies worden uitgegeven.