Definitie

  • Permanente faciliteit

    Een door het Eurosysteem geopend "loket" waar de kredietinstellingen van het eurogebied op eigen initiatief transacties kunnen verrichten tegen vooraf aangekondigde rentetarieven. Het Eurosysteem biedt twee permanente faciliteiten met een looptijd tot de volgende ochtend aan, te weten de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit.