Definitie

  • Nationale rekeningen

    Rekeningen die een beschrijving geven van de nationale economie, meer bepaald de operaties betreffende producten (binnenlandse productie, invoer, consumptie, investeringen, uitvoer), de herverdelingsoperaties (inkomens en overdrachten) en de financiële operaties van de grote sectoren (vennootschappen, huishoudens, overheid) en van de economie als geheel.