Definitie

  • OLO's (Lineaire obligaties)

    Obligaties op lange termijn met een vaste rentevoet, looptijd en terugbetalingprijs, uitgegeven door de Belgische Staat. Ze worden uitgegeven in tweemaandelijkse tranches en de uitgifteprijs wordt bepaald bij aanbesteding. Ze zijn gedematerialiseerd en worden op een rekening ingeschreven; de aankoop- en verkoopverrichtingen ervan gebeuren via het effectenverrekeningsstelsel van de Nationale Bank van België of bij andere centrale clearinginstellingen zoals Euroclear of Clearstream.