Definitie

  • Constituency (kiesgroep)

    Het Internationaal Monetair Fonds wordt beheerd door een algemeen directeur en 24 Executive Directors. Die laatste vertegenwoordigen één land of een kiesgroep van meerdere landen die lid zijn van het IMF.