Definitie

  • Inflatie

    De term inflatie verwijst naar het stijgingstempo van het gemiddelde prijspeil in een economie. Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene en aanhoudende prijsstijging.