Definitie

  • Giraal geld

    Ontastbaar geld dat aangehouden wordt op zichtrekeningen, op postchequerekeningen of op de rekeningen van de Schatkist.