Definitie

  • HICP (Geharmoniseerde consumptieprijsindex)

    Een maatstaf voor het algemene peil van de consumptieprijzen, die de verhouding weergeeft tussen de gemiddelde prijs van een verzameling goederen en diensten tijdens een beschouwde periode en die tijdens de referentieperiode.