Definitie

  • Fine-tuning-transactie

    Een op niet-regelmatige basis uitgevoerde open-markttransactie die hoofdzakelijk dient om de zeer korte geldmarktrente te stabiliseren in geval van onverwachte schommelingen in de liquiditeitsverhoudingen (bijvoorbeeld een grote vraag naar bankbiljetten die leidt tot een afname van de deposito's van de kredietinstellingen bij het Eurosysteem).