Definitie

  • Financiële instelling

    Een onderneming waarvan de hoofdtaak bestaat uit het aangaan van financiële verplichtingen (aantrekken van deposito's, uitgifte van obligaties, enz.) en het verwerven van financiële activa (kredietverlening, aankoop van effecten, enz.) of het uitoefenen van bijkomende financiële activiteiten. Kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en beursvennootschappen zijn financiële instellingen.